MENY

BORN TO MOVE

 

Självförtroende genom glädje och rörelser!

 

Barn behöver en aktiv vardag, gärna ute i skogen, på lekplatsen, med idrottslaget eller genom att promenera och cykla dit de ska ta sig. Samtidigt vet vi idag att många barn sitter för mycket stilla och ges inte möjligheten att vara fysiskt aktiva. BalanZe barnträningskurser innehåller inga tävlingsmoment och både flickor och pojkar är välkomna att delta. Den huvudsakliga målsättningen med vår barnträning är att barnen har roligt och får uppleva en positiv känsla av rörelse och aktivitet, vilket vi tror i sin tur leder till fortsatt glädje och lust att röra på sig.Och precis det vill vi att barn som deltar på LES MILLS BORN TO MOVE™ serien ska uppleva. Att rörelse innebär något positivt och kul. Dessutom vet vi att barn som rör på sig tränar sin motorik, kroppskontroll, får bättre självförtroende och en positiv självbild. Genom att låta barn uppleva glädjen att röra på sig redan när de är små, ger du dem möjlighet att främja och befästa positiva fysiska vanor.

 

BORN TO MOVE™ 2-3 år

En härlig stund för förälder och barn att få dansa och busa tillsammans. Barnet lär sig lyssna på kontraster i musiken och ta instruktioner i grupp. Det utvecklar i sin tur barnets kroppsmedvetenhet.

 

BORN TO MOVE™ 4-5 år

Med specialkomponerade musik- och danssagor tar vi fram

förmågan att ta in känslan i musiken och på ett lekfullt sätt tar vi

även fram dansteknikens grunder. Målet är att utveckla barnets koncentration och rums-/kroppsmedvetenhet.

 

BORN TO MOVE™ 6-7 år

Här är rörelserna är anpassade till åldersgruppens nivå och blandas med lek och skratt. På så sätt bygger barnen upp sina färdigheter och sitt självförtroende. Upplägget anpassas alltid efter gruppen för att behålla barnens motivation, fokus och intresse.

 

BORN TO MOVE™ 8-11 år

Rörelserna kommer från dans, kampsport och yoga och under klassen utvecklar barnen sin skicklighet genom väl genomtänkta övningar.

 

Born to Move bild

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © BalanZe | Träning för alla 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Medlemsinloggning

Här loggar du in och hämtar ditt digitala medlemskort