MENY

Personuppgiftspolicy och marknadsföring


BalanZe behandlar personuppgifter om Medlemmen, såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, kontonummer, foto, träningsinformation såsom träningstillfällen, uppgifter om tecknade avtal och tjänster samt om Medlemmens nyttjande av dessa, för att kunna tillhandahålla och administrera medlemskapet samt för informations- och marknadsföringsändamål (exempelvis epost och SMS). Medlemmens träningsinformation lagras för statistikändamål för att förbättra service och tjänsteutbud.

Genom att underteckna Medlemsavtalet samtycker Medlemmen till att BalanZe inhämtar och behandlar personuppgifter om Medlemmen för de syften som anges ovan. Medlemmen har rätt att till BalanZe anmäla att dennes personuppgifter inte får användas för direkt marknadsföring.

Medlemmens samtycke, angående ovanstående, gäller så länge Medlemsavtalet löper. Medlemmen kan alltid begära att få ut de uppgifter vi har för att kontrollera vad som finns registrerat. BalanZe behandlar informationen konfidentiellt och lämnar den inte vidare till någon annan.

 

Med vänlig hälsning, Personalen på BalanZe

Copyright © BalanZe | Träning för alla 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Medlemsinloggning

Här loggar du in och hämtar ditt digitala medlemskort