MENY

BalanZe Dans och Lek

BalanZe barn- & ungdomsklass. Här är musik och rörelser anpassade till åldersgruppen och blandas av dans, lek och skratt för att på så sätt bygga upp barnens färdigheter och självförtroende. Upplägget anpassas efter gruppen för att behålla motivation, fokus och intresse. Klasserna delas upp i två olika ålderskategorier, 4-6 år (lördagar kl 11.00) och 7-12 år (lördagar kl 11.45).

Barnträning dansochlek

 

Copyright © BalanZe | Träning för alla 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Medlemsinloggning

Här loggar du in och hämtar ditt digitala medlemskort